Plateau de fromages de la fromagerie Terre de fromages

Het gamma

Onze Hervekazen BOB

De Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB)

De Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) staat voor producten waarvan alle stappen binnen het fabricageproces volgens een erkend vakmanschap worden uitgevoerd, binnen eenzelfde grondgebied waaruit het product zijn eigenschappen haalt. Meer weten.

De andere kazen van het gamma

Wat is een Hervekaas BOB? ?

kaart van Herve

Met zijn BOB-label is de Hervekaas meer dan ooit een uitstekende ambassadeur voor zijn geboortestreek geworden! Sinds 1996 heeft de Europese Commissie hem zijn BOB-label (Beschermde Oorsprongsbenaming) toegekend.

Dit label beschermd "de naam van een product waarvan de productie, verwerking en ontwikkeling in een welbepaald geografische gebied dient plaats te vinden volgens een erkend en vastgesteld vakmanschap."

Om de benaming Hervekaas te mogen dragen, moet de kaas aan volgende voorwaarden voldoen: geproduceerd worden in een streek die veelal Land van Herve wordt genoemd, melk gebruiken die in de regio wordt geproduceerd, en een precies lastenboek respecteren. De afbakening van de BOB-zone werd vastgelegd in functie van de natuurlijke geografische grenzen van het Land van Herve: de Vesder en de Ourthe in het zuiden, de Maas in het westen, Nederland in het noorden en Duitsland in het oosten.

Meer weten

Het Land van Herve

Foto van een koe

Aubel, Charneux, Bolland, Saint André, Melen, Clermont... een veertigtal dorpjes in het oosten van België, genesteld tussen de weidelanden.

De regio wordt getekend door de rivieren, hagen en weidelanden met vet gras, en door het vochtige klimaat, de koeien die er grazen in de schaduw van de fruitbomen. Dat is het Land van Herve!

De Hervekaas is in dit land geboren, hij heeft er het leven van geritmeerd, de landschappen gevormd en de architectuur beïnvloed.

Meer weten