Les fromagers dans la fromagerie Terre de fromages
De kaasmakerij Terre de fromages

Visie

Visie

De kaasmakerij Terre de fromages is nauw verbonden met haar streek, het Land van Herve. Wij zijn fier om deze eeuwenoude traditie van het maken van Hervekaas BOB te kunnen voortzetten. Om deze schat door te geven aan toekomstige generaties, dienen we ons op te stellen als lokale speler van duurzame ontwikkeling, en dat ook ver buiten de muren van de kaasmakerij.

Dé erkende referentie van Belgische speciaalkazen worden

Binnen het bedrijf maakt de vermindering van onze impact op het milieu deel uit van onze actieplannen. We hebben bijvoorbeeld een warmte-krachtcentrale geïnstalleerd, ook volgen we aandachtig de vermindering van onze lozingen, onze energie- en waterbehoeften op, en sorteren we onze afval.
Terre de fromages wil bijdragen aan de bescherming van onze planeet en het gebruik van natuurlijke grondstoffen op een rationele manier aanpakken. Daarom engageert de kaasmakerij zich om bij elk van haar acties ecologisch verantwoorde keuzes te maken en haar impact op het milieu te reduceren.

Ons milieubeleid heeft tot doel:
Het respect voor het milieu in de waarden van de firma op te nemen
De impact van de door onze activiteiten gecreëerde afval en verontreinigende stoffen te reduceren Het verbruik van water en van fossiele brandstoffen te optimaliseren
Alle personeelsleden op te leiden en die bij onze aanpak te betrekken
Over onze engagementen en resultaten te communiceren

Onze Certificeringen ontdekken

Marguerite Happy Cow

Na meerdere jaren onderzoek en ontwikkeling werd de keten Marguerite Happy Cow in 2015 opgericht.

Marguerite Happy Cow is de verbinding van verscheidene acteurs uit de zuivelsector tot een lokale melkketen die berust op respect en goede praktijken om melk van gedifferentieerde kwaliteit te produceren. De melkketen verenigt melkveehouders, een veevoederproducent, een zuivelonderneming en een kaasmakerij.