Les fromagers dans la fromagerie Terre de fromages
De kaasmakerij Terre de fromages

Marguerite Happy Cow

Marguerite Happy Cow

Marguerite Happy Cow is de verbinding van verscheidene acteurs uit de zuivelsector tot een lokale melkketen die berust op respect en goede praktijken om melk van gedifferentieerde kwaliteit te produceren. De melkketen verenigt melkveehouders, een veevoederproducent, een zuivelonderneming en een kaasmakerij.

De duurzame melkketen

De melkketen Marguerite Happy Cow wordt opgericht op 01/04/2015 na verscheidene jaren onderzoek en ontwikkeling in het kader van het project LaitHerbe binnen het plan Marshall2.Vert van het Waals Gewest.

Marguerite Happy Cow is de verbinding tot een lokale melkketen van verscheidene acteurs uit de zuivelsector die berust op respect en goede praktijken om melk van gedifferentieerde kwaliteit te produceren. De melkketen verenigt melkveehouders, een veevoederproducent, een zuivelonderneming en een kaasmakerij.

haar hoofdengagementen zijn:
de melkkoeien voornamelijk door weidegang, met gras voederen
het overige, gegarandeerd GGP-vrije voer voor de koeien lokaal produceren
de melkveehouders een billijker en stabieler inkomen verzekeren

Marguerite Happy Cow